Setkání střední generace

Co je setkání střední generace?

Mnoho členů našeho sboru postupně prošlo přes besídku, dorost, či mládež a nyní jsou již ve věku, kdy mají vlastní rodiny a všemožně ve sboru slouží. Tito lidé ale stále touží duchovně čerpat a setkávat se se svými vrstevníky. Scházíme se nepravidelně přibližně jednou za měsíc. Pro zjištění nejbližšího termínu setkání prosím kontaktujte vedoucího.

Co děláme na setkání střední generace?

Setkání obvykle zahájíme modlitbami, prokládanými křesťanskými písněmi a čtením Bible. Následuje krátké uvedení do tématu setkání. Poté si obvykle vezme slovo pozvaný host, který mluví na dané téma.

Nedílnou součástí setkání střední generace je i obohacující diskuze mezi samotnými účastníky setkání. Po skončení diskuze přichází na řadu závěrečné modlitby a volná zábava.

Chci se zapojit

Pokud máte zájem přijít se mezi nás podívat, nebo máte nějaké doplňující otázky na to co vše na tomto setkání můžete zažít, kontaktujte prosím telefonicky, nebo emailem vedoucího setkání.