Biblická setkání

V našem sboru pořádáme krom jiných také setkávání s biblicko-studijním charakterem. V prvé řadě se jedná o Nedělní Bohoslužby, dále pak také biblické hodiny a modlitební setkání.

Bohoslužby

Bohoslužby jsou považovány za základní a nejdůležitější setkání sborovníků během týdne. V našem sboru míváme Bohoslužby každou neděli. Době zhoršené epidemiologické situace míváme zvlášť Bohoslužby pro seniory a pro zbytek sboru.

Chcete-li se dozvědět podrobnosti o dění na Bohoslužbách, pak prosím pokračujte na tento článek.

Administrátor sboru

Lukáš Borecki
+420 739 158 517
frydek@sceav.cz

Biblické hodiny

Součástí biblického vzdělávání jsou také Biblické hodiny. Tato setkávání mívají jiný charakter, než Bohoslužby. Obvykle jsou vedeny laiky a je zde větší prostor pro diskuzi a sdílení.

Pokud Vás zajímá podrobnější popis Biblických hodin, pokračujte na tento odkaz.

Vedoucí biblických hodin

Karel Dziergas
+420 606 305 381
k.dziergas@seznam.cz

Modlitební setkání

Modlitební setkání probíhají každou středu u některého ze sborovníků (momentálně na faře). Úkolem tohoto setkání je nést na modlitbách nejen náš sbor a město, ale také všechny naše blízké.

V případě, že chcete o modlitebních setkáních vědět více, přečtěte si detaily zde.

Vedoucí modlitebních setkání

Lukáš Borecki
+420 739 158 517
frydek@sceav.cz