Střední generace

Střední generací jsou obvykle označovány mladé rodiny s dětmi. Nicméně účastníky těchto setkání bývají často lidé od dorostenců až po seniory. Proto je pojem střední generace skutečně pouze orientační.

Setkání střední generace

V nepravidelných intervalech, přibližně jednou měsíčně probíhá modlitební setkání střední generace. Jedná se o skupinu mužů a žen našeho sboru, kteří již nejsou dorostového věku a stále ještě nejsou věku seniorského. Tito se schází za účelem studia Božího slova a společných modliteb.

Chcete-li se o setkávání střední generace dozvědět podrobnosti, přečtěte si tento článek.

Setkání maminek

Jedná se o setkávání žen našeho sboru, během kterého se vzájemně duchovně povzbuzují a obohacují. Toto setkávání probíhá zhruba každý 3. pátek na faře. Pokud Vás tato skupinka zaujala, přečtěte si o ní podrobnosti.

Vedoucí setkání maminek

Jana Blahutová
+420 774 740 880
jazemik@email.cz

Tvořivá dílna

Tvořivá dílna je jednou z evangelizačních aktivit našeho sboru, při které zveme (obvykle) ženy z našeho města, aby přišly strávit odpoledne kreativními činnostmi, během kterých obvykle zazní krátké biblické slovo, či svědectví.

V případě, že byste se rádi dozvěděli podrobnosti o této aktivitě, můžete si přečíst tento článek.

Vedoucí tvořivé dílny

Katka Šurmanová
+420 739 324 837
katka.surmanova@post.cz