Podoba naších Bohoslužeb

Jak vypadají naše Bohoslužby?

Bohoslužby jsou nedílnou součástí našeho křesťanského života. Jedná se o společný čas strávený u poslechu a rozjímání nad Božím slovem, společným zpěvem křesťanských písní, modlitbou, vysluhováním svátostí a tak dále.

Pro koho jsou Bohoslužby určené?

Bohoslužby jsou pro všechny křesťany (ale i pro ty, jenž teprve hledají Boha) bez rozdílu věku, vzdělání, či postavení. Chceš-li nalézt život proměňujícího Ježíše, osvobozujícího od všech vnitřních vin a provinění vůči sobě nebo svým blízkým, jsi srdečně vítán. Přijď a nalezni vzkříšeného Krista, který dokáže dát životu smysl a cíl.


Kdy se Bohoslužby konají?


BOHOSLUŽBY se konají vždy v neděli od 10:30 hod.

Současně jsou tyto bohoslužby také i živě natáčeny a streamovány na našem youtube kanálu

Během Bohoslužeb je připraven i program pro děti. Nazýváme jej „nedělní besídkou

Kromě těchto Bohoslužeb, které se konají každou neděli, sloužíme pravidelně Bohoslužby i v některých sociálních zařízeních (v Hospici FM – každou středu v 15:00 hod).

V případě, že jste se rozhodli některé z našich Bohoslužeb navštívit, můžete kontaktovat Administrátora sboru, nebo rovnou přijít na naši faru ve stanovený čas.

Kde se Bohoslužby konají?

Fara Fajného sboru

Většina akcí a Bohoslužeb se koná na naší faře. Naleznete jej ve Frýdku na Smetanově 376. Máme zde skvělé zázemí, schází se zde veškeré generace, od nejmladších, až po ty nejstarší.

Děti se zde nebudou nudit!

Děti zde chodí během Bohoslužeb na nedělní besídku, kde mají program připraveny pro ně. Hrají tam hry, učí se o biblických postavách nebo životech misionářů. Jednou za čas také mají připravený program pro dospělé na Bohoslužbách.

Červený evangelický kostel Českobratské církve evangelické

Jednou za čas máme propůjčený kostel od spřáteleného sboru ČCE. Děje se tak zpravidla při významnějších událostech jako jsou křty, konfirmace či například na vánoční Bohoslužby.

Tento kostel naleznete kousek od naší fary. Jedná se o nezaměnitelný červený kostel viditelný z široké dálky.