Historie sboru

(1911) Postavení kostela

(1911) Postavení kostela

Evangelický kostel byl postaven v novogotickém slohu s podporou daru „díla Gustava Adolfa“ v Lipsku pro dělníky Karlovy huti a polské, německé a české evangelíky ze středního a východního Těšínska. Dokončen a vysvěcen byl v roce 1911.

1945 Benešovy dekrety

Na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše, byl v roce 1945 Luterský sbor a.v. ve Frýdku-Místku zrušen a kostel i s farou přidělen Českobratrské církvi evangelické.

(1968) Obnovení bohoslužeb

Po někoilka letech jednání povoleny evangelické – lutherské bohoslužby (v jazyce českém), 1x měsíčně a o svátcích v evangelickém kostele ve Frýdku.

(70. léta) Kazatelská stanice

Značný podíl na založení kazatelské stanice ve Frýdku měla Emilie Heczková z Lískovce s kruhem věrných bratří a sester, pastor Santarius, vedení SCEAV a začínající vikář Stanislav Pietak z Havířova.

(80. léta) Nový impluz

V letech 1980 – 1990 se přistěhovalo na nová sídliště do města několik věřících mladých rodin ze sborů z Těšínska, které se scházely po domácnostech. Bohoslužby probíhaly 2x měsíčně.

(1994) Vznik sboru ve F-M

Na Synodu SCEAV došlo 21. ledna 1994 ke schválení vzniku samostatného sboru SCEAV ve Frýdku-Místku.

(1994) Sborový dům

Nedaleko kostela byl na Smetanově ulici zakoupen dům, který byl věřícími přestavěn na sborový dům se sálem na konání bohoslužeb a bytem pro pastora sboru.

(1994) Tomáš Tyrlík

Do Frýdku přichází vikář Tomáš Tyrlík, který společně se seniorem Bohuslavem Kokotkem z Třanovic vysluhuje 19. června 1994 první bohoslužby ve sborovém domě.

Církev pro všechny

Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli s průměrnou účastí 40 osob. Nechybí akce a programy pro děti, dorost, mládež i rodiny.

(1998) Frýdecký seniorát

Na Synodu církve bylo rozhodnuto o rozdělení sborů do seniorátů. Vzniká frýdecký seniorát, novým seniorem se stává pastor Tomáš Tyrlík.

(2003) Miroslav Sikora

16. 11. 2003 je instalován na pastora sboru Miroslav Sikora.

Setkávání nejstarší generace

Novou aktivitou ve sboru se stávají setkání nejstarší generace, tzv. skupiny D

(2013) Lukáš Borecki

V září roku 2013 nastupuje do frýdeckého sboru na místo pastora vikář Lukáš Borecki.

(2016) Přístavba

Začínají práce na přístavbě sborového domu, která je řešením již nevyhovujích vnitřních prostorů.