Setkávání

Setkávání

Nedělní Bohoslužby

Neděle 15.00

Středa 17.00 na faře

Momentálně vždy na faře (farní budova) MODLITEBNÍ SETKÁNÍ.

Každý druhý čtvrtek 18.00

Setkávání TVOŘIVÉ DÍLNY

Každý druhý pátek 17.00

V tento den se setkávají MAMINKY S DĚTMI. Setkání probíhá u někoho doma nebo na faře, vždy na základě vzájemné domluvy (i jiné dny).

Pátek 17.00

Na faře se setkává DOROST.