Senioři

Jak vypadá práce se seniory?

Práce se staršími lidmi je nedílnou součástí našeho společenství. Naše služba spočívá hlavně v návštěvách u nich samotných doma, nebo v nemocnicích, Hospici, Domově seniorů, atd. Ve zmiňovaném Hospici probíhají i pravidelné Bohoslužby, každou středu v 15:00 hod.

V případě potřeby je možno se domluvit s farářem i na osobní zpovědi a vysluhování Večeře Páně.

Co je to setkávání starších?

Kromě osobních návštěv pastora (vždy ještě s někým starším ze sboru), připravujeme pro naše seniory čtyřikrát v roce společné setkání u nás na faře, jehož součástí jsou společné Bohoslužby se zpovědí a vysluhováním Večeře Páně. Po těchto Bohoslužbách pak následuje pohoštění s doprovodným programem, na které zveme vždy zajímavé hosty.

Toto společné setkávání je mezi seniory velice oblíbené. Pro ty, kteří se nemohou sami dopravit, je vždy po předchozí domluvě, zajištěn i dovoz a odvoz.

Co pro Tebe můžeme udělat?

Jsi-li ty sám už v seniorském věku, nebo máš rodiče v této životní etapě, a chceš zažít setkání s Bohem a věřícími lidmi v rodinném kruhu, jsi tedy srdečně zván. Naše nově dostavěná část fary je zcela bezbariérová. Proto nemusíš mít obavy ze schodů či jiných překážek. Je zde i bezbariérové WC.

Kromě těchto společných aktivit je možno domluvit také i osobní návštěvu pastora (faráře). Je potřeba ale zatelefonovat a domluvit to.