Záznam Bohoslužeb ze dne 16.5.2021

Přijměte pozvání na shlédnutí záznamu dnešních Bohoslužeb SCEAV Frýdek-Místek.
Kázaní na téma „Nanebevstoupení Páně“ (L 24, 44-53). Slovo měl administrátor sboru Lukáš Borecki.
Texty pro čtení jsou: Ž 47; Sk 1, 9-14.

Bohoslužby začaly v 10:30 ve farním domě ve Frýdku-Místku.