Týden duchovní obnovy 24.2.-1.3.2020

Týden duchovní obnovy 2020

Před vstupem do postního období, byl naší církvi nadcházející týden vyhlášen „týdnem duchovní obnovy.“
Pokud chceme prožít nadcházející postní období plné Božích zázraků a také i proměňující nás samotné, či druhé lidi okolo nás, je zapotřebí začít u sebe. Tato duchovní obnova musí být započata naším modlitebním zápasem.
Nemysleme ve svých modlitbách jen na nás samotné (ačkoli i to je zapotřebí), ale mysleme především na náš sbor, naši církev, naše sousedy, přátele, spolupracovníky, atd.

Předkládám několik námětu (jak je zpracovalo vedení naší církve) za které se můžete modlit ve svých domovech, každý den. Tyto náměty berte jen jako odrazový můstek k formování vlastních modliteb.
Neděle
Za zvěstování evangelia v celém světě, za všechny, kteří se scházejí na bohoslužbách, za všechny biskupy, faráře, diakony, kteří káží Boží slovo a vysluhují svátosti. Za všechny další bratry a sestry, kteří se věnují službě slova, vedení a vyučováním všech věkových skupin. Za všechny, kdo musí tento den pracovat, za všechny, kteří odpočívají.

Pondělí
Za požehnání v práci, za všechny, kteří pracují pro nás a s námi. Za nezaměstnané. Za ty, kteří díky svému handicapu mají stižené pracovní podmínky. Za naše kolegy a kolegyně, kteří ještě nepoznali Pána Ježíše.

Úterý
Za každodenní námahu a zápasy, starosti, obavy, konflikty a nebezpečí. Za ty, kteří nás nemají v lásce a ubližují nám.

Středa
Za naše rodiny a východu nám svěřených a darovaných dětí. Za celou společnost, za sílu milovat a odpouštět, za mír a spravedlnost, za všechny, kdo nesou odpovědnost za národ, svět a rodinný život. Za naši vládu a vedení našeho města.

Čtvrtek
Za všechny, kteří se hlásí ke své víře, za všechny, kdo jsou pro víru a náboženské přesvědčení pronásledováni a vězněni, či dokonce zabíjení. Za bratry a sestry v jiných církvích, za jednotu křesťanů. Za všechny misijní aktivity v tomto světě. Za ty kteří neváhají jít s evangeliem až na sám konec země.

Pátek
Za všechny trpící, za ty, kteří ztratili naději. Za ty, kdo trpí pro spravedlnost, za odpuštění všech našich hříchů a vin. Za sílu odpouštět jiným. Za sílu milovat naše bližní i naše nepřátele.

Sobota
Za umírající, za lidi zarmoucené, za všechny, kteří nevidí smysl a cíl života. Za útěchu a naději pro ty, kteří zůstali sami a nemají nikoho, kdo by je potěšil.

Bože vyslyš mou modlitbu, ale staň se tvá vůle, ne má. Amen