Seslání Ducha Svatého – Bohoslužby 30.5.2021

Příjměte srdečné pozvání na zítřejší Bohoslužby s tématickým zaměřením „Seslání Ducha Svatého“. Pro ty z Vás, kteří se nemohou dostavit fyzicky na naší faru bude připraven živý stream.