Rodinné bohoslužby se snídaní 5.9.2021 Snídaně v 930 na faře Bohoslužby v 1100 v kostele ČCE