Přejeme vám požehnané Velikonoce 2019

Zveme vás na:

Velkopáteční bohoslužby v 17:00 hod u nás na faře SCEAV (ul. Smetanova 376)

Nedělní Velikonoční bohoslužby v 10:30 hod v červeném evangelickém kostele ČCE.