Pozvání na 4. adventní Bohoslužby

Příjměte srdečné pozvání na Bohoslužby 4. adventní neděle, které proběhnou v kostele 20.12. v 11 hodin dopoledne. Tyto Bohoslužby budou společné pro všechny členy sboru. Součástí těchto Bohoslužeb bude také vystoupení nedělní besídky.

Tyto Bohoslužby nebudou živě přenášeny, ale bude pořízen záznam.