Pozdrav do týdne vzpomínání na naše blízké, které si Pán povolal už k sobě.