Po dobu rekonstrukce se scházíme na faře ČCE

Omlouváme se všem účastníkům nedělních bohoslužeb, že po dobu rekonstrukce naší fary se budeme setkávat na faře ČCE (budova naproti červenému kostelu). Výjimečně pak budeme mít bohoslužby v kostele a to 1. 7. 2018 (proběhne křest M. Tomana).

Ostatní nedělní odpolední setkávání (biblická hodina, filmový klub) budou probíhat také na faře ČCE. Taktéž sobotní setkání nejstarší generace 16. 6. a sborová večernice 23. 6. budou na faře ČCE.