„Noe pak vybudoval Hospodinu oltář“ – Bohoslužby 22.10.2023

Kdo z Vás nikdy nevybudoval Hospodinu oltář? 🛐 Tato oblíbená kratochvíle věřících se stala tématem této neděle. Lukáš Borecki nás ve svém kázání seznámí s postupy, styly, či nejpopulárnějšími materiály pro stavbu oltářů.⛪️ Po Bohoslužbách by v případě dobrého počasí mohl následovat workshop stavby oltářů…💪 Těšíme se na Vás v 10:30 na fajné faře 😎