Hosanna, požehnaný, jenž přichází… – Bohoslužby 28.3.2021

Příjměte srdečné pozvání na zítřejší Bohoslužby, které budou opět v 16 hodin živě streamovány na našem youtube kanálu.

Texty pro čtení jsou: Ž 69, 30-37; Mk 14, 3-9