„Dokud Neuvidím, Neuvěřím“ – 11. 4. 2021

V neděli 11. 4. se budou vysílat Bohoslužby na téma Dokud Neuvidím, Neuvěřím.

🎤 Kázaní bude mít administrátor sboru Lukáš Borecki
🕓 Budeme vysílat od 16:00 v neděli 11. 4.
📖
Kázaní se bude opírat o Jana 20, 19-29.

Program Bohoslužeb

📌 Přivítání
📌 Píseň „Ty jsi jediný Bůh“
📌 Modlitba
📌 Čtení textu – Žalm 116, 1-9
📌 Druhé čtení textu – 1. list Petrův 1, 3-9
📌 Apoštolské vyznání víry
📌 Oznamy
📌 Píseň „Vyvyšuji Tebe, Pane“
📌 Kázaní
📌 Modlitba
📌 Píseň „Ty jesteś skala“
📌 Modlitba Páně
📌 Aronovo požehnání
📌 Píseň „Bůh je mojou spásou“

Sledujte nás