Dokument Nepopulární

V návaznosti na Bohoslužy 3.1. 2021 na téma „Jak začít život s Bohem“ Vám chceme touto cestou nabídnout dokument Nepopulární. Tento dokument velmi srozumitelným způsobem popisuje evangelijní zvěst: