Bůh se stal člověkem pro naší věčnou záchranu – Bohoslužby 8.4.2022

Tento pátek k nám se zvěstí Božího slova zavítá administrátor sboru ve Stonavě Doc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, Ph.D.. Začátek opět v 16:30 na faře, nebo našem youTube kanálu.