Bohoslužby během postních pátků.

Opět po roce se nám přiblížilo postní období.
I letos budou v našem sboru probíhat postní páteční bohoslužby.
Začátek vždy v 16:30 hod.
Tentokrát nás navštíví se slovem i několik studentů teologie a někteří mladší faráři.