Bohoslužby 14.2.2021

Příjměte srdečné pozvání ná živý stream zítřejších Bohoslužeb, které budou tématicky zaměřené na „Následování Ježíše“.

Texty pro čtení: Ž 31, 1-9; L 18, 28 – 34