Biblický povzbudivý verš

Bůh je nám vždy nablízku a jeho slova jsou věrná.

Hovoří nám o tom i Bible.

Přijměte tedy povzbudivý verš z 2. listu Tesalonickým 3,3 do této nelehké doby.