Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.